Unge samtaler & forældre-rådgivning


Måske oplever du, at du ikke er glad for din hverdag eller at du ikke fungerer optimalt, der hvor du befinder dig nu? Måske stiller du spørgsmål omkring, hvem du er og hvad meningen med livet er? Eller måske føler dig ensom eller anderledes? I tvivl om din fremtid? Tynger dine forældres skilsmisse dig?

 

Ungdomslivet byder på et utal af muligheder, hvis man er i trivsel. Hvis man er i mistrivsel, er det en uoverskuelig opgave at byde ungdomslivet velkommen. At være ung i dag er forbundet med megen usikkerhed og forvirring. Verden er i konstant forandring og kravene fra omverden skifter hele tiden. 

Uanset hvad du kommer med, så er jeg klar til at møde dig. Tal til mig. Jeg lytter og møder dig i øjenhøjde.

Målet er at skabe livslyst og glæde hos dig. At du vil finde dit ståsted og dine værdier i livet og have modet til at stå op for dig selv – med alt hvad du indeholder. 

Teenageårene er ny tid med børn og det kræver anderledesforældrekompetencer. Vores børn kæmper for at komme på øjenhøjde med os og når vi ikke møder dem der, bliver vi mødt med afvisning eller gensvar. Som forældre gælder om at holde hovedet koldt og hjertet varmt.

Angst behandling

Har din teenager mange bekymrings- og katastrofetanker? Lider din teenager af begyndende skolevægring med lidt for mange sygedage? Eller oplever du din teenager være ængstelig? 

Jeg tilbyder samtaler med ængstelige unge. Jeg introducerer konkrete metoder og strategier, som gør det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. Jeg laver eksponering med den unge, skridt for skridt, så den unge får nye handlemåder og skaber nye tankemønstre.

RÅDGIVNING TIL TEENAGE-RAMTE FORÆLDRE

Er det svært at nå indtil dit/jeres barn, som nu er blevet ungt? Har i mange konflikter eller måske slet ingen, fordi den unge fuldstændig har trukket sig fra jer?

Din forældrerolle forandrer sig i takt med at dine børn bliver ældre. Det er en vekslen mellem ansvar og tillidsfuldt at løsne op og give slip.

At du selv har det godt, kan være afgørende for, at du kan tilbyde mere tålmodighed og en mere velovervejet tilgang til, hvordan du hjælper dit barn. Søg hjælp og rådgivning, hvis du er bekymret for dit barn eller jeres relation.