Min metode


Omdrejningspunktet i min praksis er samtalen. Samtalen med den enkelte, den enkeltes indre samtale med sig selv, samtalen parret imellem, samtalen i familien. 

Samtalemetoderne anvendes forskellige. Coaching er spørgsmål baseret og her er tanken, at du selv har svarene, når de helt rigtige spørgsmål stilles. Rådgivning bruges til forældre, som er rådvilde i forhold til deres barn/ung, som er i mistrivsel og det bruges i samtalerne med stressramte, som ofte har brug for klare rammer for at bryde det mønster, som har betydet, at de er endt som stressramte. Behandling/terapi bruger jeg, når jeg har samtaler med et par eller hele familien samlet og når jeg arbejder med unge, som er ramt af skolevægring og angst.

Med nysgerrigheden forrest holder jeg et respektfuld rum og faciliterer nærværende og støttende samtaler. Det er vigtigt for mig at skabe tryghed og tillid, da det er en forudsætning for en åben og ærlig dialog.

Jeg tror på, at udvikling sker udenfor vores komfortzone. Ofte der hvor livet er smertefuldt og et sted hvor det er ubehageligt at være og hvor vi ønsker at komme væk fra. 

Min passion er at udvikle mennesker ved at inspirere, skabe trivsel, fundament, mening og værdi for det enkelte individ. Som tør stå op for sit autentiske jeg – altid. Som tør sige nej i stedet for ja! Som ikke lever efter burde og skulle. Det giver flow hele vejen rundt og vil skabe positive ringe rundt i både parforholdet samt arbejds- og familielivet. 

Min overbevisning er, at det er vores eget ansvar at leve det liv, vi længes efter at leve, men vi kan alle have brug for hjælp undervejs. I min verden er det en kæmpe styrke at turde række ud og bede om hjælp.

Vi har altid et valg, og der er altid en vej – jeg vil gerne støtte dig i at finde din.

En forandring kræver, at vi gør noget andet end vi plejer!

Hvis man ikke udvikler sig – afvikler man. Hvem ønsker det?